Castello Montenegro AD Pljevlja

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Anka KrsmanovićIzvršna direktorica1.003 €Dostupan
Bojana MentovićČlanica Odbora direktora135 €Dostupan
Maja IvanovićPredsjednica Odbora direktora167 €Dostupan
Nina VukotićČlanica Odbora direktora135 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Castello Montenegro” Pljevlja je Društvo koje obavlja djelatnost proizvodnje radne odjeće i higijensko-tehničko zaštitne opreme. Međutim, zbog prestanka sa radom fabrike lake konfekcije i fabrike muških i dječijih čarapa, djelatnost Društva proširena je u dijelu vršenja usluga kamionskog terminala i izdavanja poslovnih prostorija. Vlasničku strukturu Društva čine Ministarstvo finansija sa 86,73% vlasničkog udjela, Elektroprivreda Crne Gore sa 1,68% i Republičkog fonda zajedničkih rezervi sa 1,32%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.

Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-496.476 €96.081 €592.557 €8
2022.-81.750 €82.229 €163.979 €8
2021.-97.589 €71.600 €169.189 €6
2020.-83.167 €77.109 €159.485 €9
2019.98.018 €171.312 €9
2018.118.827 €209.850 €9
2017.148.707 €216.626 €7
2016.149.654 €200.968 €8
Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Čelik Edin100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Knjeginić Ranko200 €Pomoć