Crnogorska plovidba AD Kotor

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Slobo PajovićIzvršni direktor2.563 €Dostupan
Ahmet MarkaševićČlan Odbora direktora657 €Dostupan
Jovo LazarevićPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Predrag TomićČlan Odbora direktora?/
Mladen ErićČlan Odbora direktora?Dostupan
Blaženko ArdalićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Crnogorska plovidba” Kotor je brodarsko društvo koje obavlja djelatnost je obavljanje pomorskog saobraćaja i priobalnog prevoza tereta. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore sa 99,98 akcija, dok je ostatak u vlasništvu ZZZ CG. Crna Gora raspolaže sa četiri teretna broda, od kojih su dva u vlasništvu Crnogorske plovidbe. Crnogorska plovidba je 26.01.2010. godine potpisala ugovor o nabavci dva teretna broda (“Kotor” i “21. maj”), a kreditna sredstva od 55.7 miliona dolara obezbijeđena su od kineske Exim banke uz državnu garanciju. Od 2015. godine, zbog značajnog pada naknada za unajmljivanje brodova na međunarodnom tržištu vozarina, prihodi Crnogorske plovidbe su u padu.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.165.074 €8.440.876 €8.326.489 €10
2022.2.549.709 €12.617.575 €8.770.921 €9
2021.39.696 €7.018.776 €5.269.879 €9
2020.-89.997 €4.793.534 €5.902.779 €9
2019.-3.054.635 €4.831.622 €6.054.194 €9
2018.-1.935.882 €5.012.303 €4.749.493 €10
2017.1.501.484 €3.790.682 €5.369.658 €16
2016.-2.902.071 €4.297.802 €4.472.542 €18
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DJELIMIČNO

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
VK Primorac Kotor2000 €Pomoć
JU OŠ "Ivo Visin"500 €Pomoć
Vaterpolo plivački savez Crne Gore500 €Pomoć
Međunarodni festival KotorArt500 €Pomoć
Udruženje dermatovenerologa Crne Gore500 €Pomoć
Pomorski fakultet Kotor500 €Pomoć
Antonio Matković300 €Pomoć
Kotorski festival pozorišta za djecu300 €Pomoć
Unija pomoraca Crne Gore300 €Pomoć
JU OŠ "Ivo Visin"300 €Pomoć
NVU "Karampana"300 €Pomoć
Teatar 303 Kotor100 €Pomoć
Teatar 303 Kotor100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Moto klub Familija500 €Pomoć
Hum. org Srbi za Srbe500 €Pomoć
Veselin Vujović500 €Pomoć
Pomorski fak. Kotor500 €Pomoć
OŠ Nikola Đuriković500 €Pomoć
JU ŠOSMO Vida Matjen450 €Pomoć
Momir Šoškić300 €Pomoć
Ivan Đuković200 €Pomoć
JU OŠ Ivo Visin200 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti15000 €Pomoć
JU KC "Nikola Đurković"300 €Pomoć
Udruženje samohranih majki Kotor300 €Pomoć
Dr. Goran Sekulović200 €Pomoć
Rajko Joličić200 €Pomoć
MZ Škaljari Kotor200 €Pomoć
Bokeljska mornarica Kotor200 €Pomoć
Kotorski festival pozorišta za djecu150 €Pomoć
Dubravka Jovanović150 €Pomoć
NVO "Digital HUB"100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Privredna komora Crne Gore1000 €Pomoć
Prof. dr Borislav Ivošević900 €Pomoć
"Maxko" d.o.o. Skala radio Kotor500 €Pomoć
Pomorski fakultet Kotor500 €Pomoć
Prijestonica Cetinje500 €Pomoć
Prof. dr Mima Drašković400 €Pomoć
AM Sportski klub "Kotor"300 €Pomoć
Kotorski festival pozorišta za djecu300 €Pomoć
KK "Bar"200 €Pomoć
Rajko Joličić200 €Pomoć
Zoran Petrušić200 €Pomoć
MZ Škaljari Kotor200 €Pomoć
FK Bokelj200 €Pomoć
Bokeljska mornarica Kotor200 €Pomoć
JU OŠ "Ivo Visin"200 €Pomoć
Sportski centar "Fair player"200 €Pomoć
JU Resursni centar za sluh i govor "dr Peruta Ivanović"100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Društvo za proizvodnju, promet i usluge Nova Pobjeda3630 €Pomoć
FK Bokelj1000 €Pomoć
Prijestonica Cetinje1000 €Pomoć
Privredna komora Crne Gore1000 €Pomoć
Udruženje pomorskih kapetana Crne Gore500 €Pomoć
Pomorski fakultet Kotor500 €Pomoć
Radmila Samardžić500 €Pomoć
Udruženje boraca NOR-a i antifašista Kotor300 €Pomoć
Udruženje minifudbala Crne Gore300 €Pomoć
Bokeljska mornarica Kotor250 €Pomoć
Ljiljana Đurović200 €Pomoć
Gimnazija "Slobodan Škerović"200 €Pomoć
Teatru 303 Kotor200 €Pomoć
JU OŠ "Ivo Visin"200 €Pomoć
Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore200 €Pomoć
Organizacija žena Risan100 €Pomoć