Crnogorski operator tržišta električne energije DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Mersudin GredićIzvršni direktor2.507 €Dostupan
Nermin ŠkretovićPredsjednik Odbora direktora620 €Dostupan
Luka JovanovićČlan Odbora direktora496 €Dostupan
Andrej RaspopovićČlan Odbora direktora337 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica je društvo za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije i aktivnosti vezane za kupoprodaju električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije. Društvo je osnovano 16.12.2010. godine, a počelo je sa radom 29.07.2011. godine. Društvo je nosilac licence, izdate od strane Regulatorne agencije za energetiku, a u skladu sa licencom, svaki učesnik na tržištu električne energije Crne Gore dužan je sa Operatorom tržišta zaključiti ugovor o učestvovanju. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.6.722 €805.731 €791.022 €19
2022.8.457 €723.868 €708.939 €18
2021.6.263 €683.457 €672.139 €20
2020.43.049 €643.014 €638.020 €18
2019.11.101 €629.674 €617.255 €17
2018.10.321 €619.131 €610.211 €19
2017.109.678 €620.081 €505.593 €17
2016.35.043 €527.224 €488.932 €16
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

DA

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti10000 €Pomoć