EPCG-Solar-gradnja DOO Nikšić

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Valerija SaveljićIzvršna direktorica3.371 €Dostupan
Ahmet GjonbalajČlan Odbora direktora750 €Dostupan
Ana ZorićZamjenica predsjednika Odbora direktora1.385 €Dostupan
Marina JočićPredsjednica Odbora direktora?Dostupan
Veljko VasiljevićČlan Odbora direktora?Dostupan
Zoran ČolakovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Miroslav DoderovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Igor VlahovićČlan Odbora direktora?/
Neđeljko LekićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

EPCG-solar-gradnja DOO Nikšić osnovano je 20.09.2021. godine. Osnivač Društva je EPCG DOO Nikšić sa 100% udjelom u vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva je postavljanje električnih instalacija. Društvo je osnovano radi izvođenja radova na postavljanju fotonaponskih sistema na krovovima individualnih stambenih objekata i objektima privrednih subjekata.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-2.712.640 €5.950.679 €8.650.523 €420
2022.-2.202.455 €2.974.333 €5.176.802 €319
2021.-55.202 €40.009 €95.211 €1
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE