Fond za inovacije Crne Gore DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Bojana Femić RadosavovićIzvršna direktorica1.679 €Dostupan
Vasilije ČarapićPredsjednik Odbora direktora712 €Dostupan
Aleksandar PopovićČlan Odbora direktora498 €Dostupan
Milica MarkovićČlanica Odbora direktora498 €Dostupan
Ljiljana KašćelanČlanica Odbora direktora372 €Dostupan
Milena Lipovina-BožovićČlanica Odbora direktora498 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Fond za inovacije Crne Gore DOO Podgorica osnovano je 11. juna 2021. godine. Osnivač Društva je Vlada Crne Gore sa 100% udjelom u vlasništvu. Fond obavlja djelatnost koja obuhvata sprovođenje inovacione politike obezbjeđivanjem i usmjeravanjem finansijskih sredstava iz nacionalnih, međunarodnih i drugih izvora ka razvoju inovativnog preduzetništva i podsticanju saradnje između naučnog i privrednog sektora.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.0 €1.193.396 €1.193.396 €8
2022.-1 €294.102 €294.103 €7
2021.-20.038 €0 €20.038 €1
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
NVO "Korteks - IKT Klaster za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore"2000 €Sponzorstvo