Fond za zaštitu životne sredine DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Draško BoljevićIzvršni direktor2.060 €Dostupan
Ana PivljaninPredsjednica Odbora direktora498 €Dostupan
Gordana KasomČlanica Odbora direktora332 €Dostupan
Mihailo AsanovićČlan Odbora direktora330 €Dostupan
Nela VešovićČlanica Odbora direktora332 €Dostupan
Marija ĐurovićČlanica Odbora direktora332 €Dostupan

DOO “Fond za zaštitu životne sredine” Podgorica (Eko-fond) osnovala je Vlada Crne Gore, koja ima 100% vlasničkog kapitala, a počelo je sa radom u martu 2020. godine. Djelatnost Društva je finansiranje pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Početni kapital Eko-fonda je bio 50 hiljada eura, a finansira se putem mjesečnih naknada od preduzeća koja koriste ložišna postrojenja i postrojenja na električnu energiju i koja zagađuju životnu sredinu.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.366.218 €1.281.984 €813.191 €14
2022.-123.284 €486.038 €600.602 €13
2021.-169.894 €507.925 €652.395 €9
2020.609.355 €806.704 €137.102 €5
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
JU Kulturni centar Nikola Đurović koproducent, Kotor900 €Donacija
JU Kulturni centar Nikola Đurović koproducent, Kotor900 €Donacija
JU Kulturni centar Nikola Đurović koproducent, Kotor900 €Donacija
Venture Montenegro800 €Donacija
NVO GEO-EKO Montenegro300 €Donacija
NVO Dječije pozorište "Stanković"300 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
D. Boljević888 €Pomoć
NVO Glas700 €Donacija
Udruženje Climathon500 €Donacija
Zavod za hidr. i seiz.500 €Donacija
Čedomila Radomir Ivanović200 €Donacija