H.T.P. "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj

Ažurirano: 10.04.2024
H.T.P.

02006146

Posjetite

ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Ćamil HodžaIzvršni direktor?Dostupan
Simo DedićPredsjednik Odbora direktora819 €Dostupan
Vladislava KojičićČlanica Odbora direktora400 €Dostupan
Andrej BracanovićČlan Odbora direktora398 €Dostupan
Branka VukašinovićČlanica Odbora direktora400 €Dostupan
Mile NedovićČlan Odbora direktora400 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Hotelsko-turističko preduzeće “Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj je društvo registrovano za pružanje usluga iz oblasti hotelsko-ugostiteljske djelatnosti, turizma, trgovine, poslovanja sa inostranstvom i dr. Vlasničku strukturu Društva čine Fond PIO sa 25.29% udjela u vlasništvu, Fond za obeštećenje sa 12,01%, Vlada Crne Gore sa 10,14%, ZZZ CG sa 8,43% i IRF CG sa 7,64%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo od 2017. godine posluje sa jedinom funkcionalnom cjelinom, turističkim naseljem Ada Bojana. U okviru turističkog naselja, Ulcinjska rivijera posjeduje autokamp “Ada Bojana”, a Društvo posjeduje i autokamp Neptun na Velikoj plaži. Ulcinjska rivijera je 26.09.2017. godine, za hotele Olympic i Bellevue na Velikoj plaži, potpisala Ugovor o davanju u dugoročni zakup na 30 godina sa konzorcijumom DOO Karisma Hotels Adriatic Montenegro.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.248.696 €1.954.539 €1.596.273 €67
2022.291.685 €1.781.207 €1.372.499 €67
2021.71.548 €1.396.535 €1.227.421 €70
2020.-975.696 €625.322 €1.508.400 €67
2019.-143.527 €1.733.585 €1.686.238 €79
2018.-125.304 €3.623.542 €3.598.411 €89
2017.137.249 €3.315.586 €2.987.972 €173
2016.3.814 €2.859.134 €2.697.323 €171
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE