Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Jovan GregovićIzvrši direktor3.784 €Dostupan
Jovan PurarČlan Odbora direktora?/
Vladimir SekulićČlan Odbora direktora?Dostupan
Mijomir PejovićPredsjednik Odbora direktora3.164 €Dostupan
Igor KrivokapićČlan Odbora direktora515 €Dostupan
Krsto RađenovićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva je društvo koje funkcioniše na turističkom tržištu Crne Gore. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore sa 41,63 udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 12,82% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Budvanska rivijera upravlja sa pet hotela: Palas i Castellastva u Petrovcu, Turističko naselje Slovenska plaža, hotel Aleksandar i hotel Mogren u Budvi. Sredinom 2019. godine, preduzeće je restruktuirano na način što je osnovano novo društvo, AD Sveti Stefan hoteli, kojeg čine hoteli Sveti Stefan i Miločer, sa pripadajućim zemljišnim kompleksom.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.1.916.442 €24.385.915 €22.455.627 €595
2022.602.563 €19.513.046 €17.669.712 €412
2021.-2.236.829 €11.699.111 €14.092.255 €412
2020.-9.154.029 €2.931.932 €11.995.900 €412
2019.1.139.484 €21.556.932 €19.408.256 €599
2018.2.601.808 €21.573.443 €18.086.943 €585
2017.2.034.249 €20.455.355 €17.912.904 €542
2016.1.012.356 €18.578.829 €15.761.981 €536
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Odbojkaški klub Budva5175 €Pomoć
Odbojkaški klub Budva4566 €Pomoć
Dragan Dubljević300 €Pomoć
Sofija Rađenović300 €Pomoć
Ina Martinović300 €Pomoć
Marijana Eraković300 €Pomoć
Boćarski klub Maini300 €Pomoć
Udruženje Paštrovića Drobni pijesak300 €Pomoć
KK Magic Budva200 €Pomoć
MZ Sveti Stefan200 €Pomoć