Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" DOO Nikšić

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Đorđije MalovićIzvršni direktor1.679 €Dostupan
Zoran ČolakovićPredsjednik Odbora direktora676 €Dostupan
Tijana ŠućurČlanica Odbora direktora338 €Dostupan
Veselin ŠkuletićČlan Odbora direktora330 €Dostupan
Nikola MilićČlan Odbora direktora373 €Dostupan
Nevena RadovićČlanica Odbora direktora337 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ Nikšić je započeo sa radom 2016. godine, kao dio planiranog kapitalnog projekta Naučno-tehnološkog parka, umrežene strukture koja će sa sjedištem u Podgorici i najviše tri decentralizovane jedinice (impulsna centra) u Nikšiću, Baru i Pljevljima. Tehnopolis je biznis inkubator i ima za cilj unapređenje razvoja preduzetništva u Crnoj Gori kao osnove razvoja novih biznisa koji počivaju na inovativnim idejama i upotrebi savremene tehnologije. U biznis inkubatoru, stanari, kojima Tehnopolis pruža tehničku i administrativnu podršku, konsultantske usluge, subvencionisani zakup poslovnog prostora i mogućnost umrežavanja, mogu biti raspoređeni kroz dostupne modele podrške – predinkubacija, inkubacija, virtuelna inkubacija i komercijalni uslovi. Tehnopolis je krajem 2018. godine imao 28 stanara, dok je krajem 2019. imao 26. Tehnopolis je namijenjen da podrži razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u Opštini Nikšić i radi na podršci osnivanja novih i razvoja postojećih preduzeća. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.271.335 €1.078.922 €767.679 €26
2022.53.219 €979.538 €916.283 €27
2021.1.565 €849.831 €828.902 €26
2020.7.237 €701.289 €691.004 €22
2019.29.617 €589.669 €559.377 €18
2018.-820 €353.612 €352.885 €12
2017.7.088 €239.583 €231.863 €6
2016.-4.787 €88.100 €92.887 €10
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

DJELIMIČNO

Vidi više
Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Porodica Matović300 €Pomoć
NVU "Putevima predaka" Nikšić200 €Donacija
Stonoteniski klub "Nikšić"150 €Pomoć
Danica Janjević100 €Pomoć
Miloš Vučetić100 €Pomoć
Aleksandra Pindović0 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Svetlana Zvicer300 €Pomoć
Dragoljub Đedović100 €Pomoć
Dragana Marinović Dubljević100 €Pomoć
Milan Vujović100 €Pomoć
STK SPIN Institut Konfucije100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Turistička organizacija Nikšić300 €Pomoć
Jelena Popivoda200 €Pomoć
Miljana Peković200 €Pomoć
Stonoteniski klub "SPIN"100 €Sponzorstvo
NVO Putevima predaka NK100 €Pomoć
Dr Veselin Ilić50 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
NVO Inovator150 €Pomoć
Vuk Mitrović100 €Pomoć
MZ Vidrovan100 €Donacija
Stonoteniski klub "Spin"50 €Donacija
Luka Grgurević50 €Donacija
Goran Bošković50 €Donacija
Biciklističkom klubu "Perun"50 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Ilija Bulajić50 €Pomoć
Dalibor Butorović50 €Pomoć
Gordana Mićunović50 €Donacija
Rosa Knežević30 €Donacija