Institut "Dr Simo Milošević" AD Igalo

Ažurirano: 22.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Zoran KovačevićIzvršni direktor?Dostupan
Predrag DragojlovićPredsjednik Odbora direktora?/
Savo KalezićČlan Odbora direktora?/
Petar RakčevićČlan Odbora direktora?/
Goran ČabarkapaČlan Odbora direktora?Dostupan
Pavle ObradovićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” AD Igalo osnovan je kao banjsko-klimatsko lječilište 1949. godine, a transformisan je u akcionarsko društvo 1996. godine. Institut se bavi kompletnom medicinskom rehabilitacijom, izvodi medicinsku nastavu i pruža zdravstvene usluge. Vlasničku strukturu Društva čini IRF CG sa 23,64% udjela u vlasništvu, Vlada Crne Gore sa 19,19%, Fond za zdravstvo 10,23% i ZZZ CG sa 3,41%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-2.804.960 €10.737.242 €12.464.746 €573
2022.-5.344.653 €10.769.403 €15.043.134 €642
2021.-5.798.682 €5.777.767 €14.324.143 €574
2020.-6.925.272 €5.026.698 €10.331.486 €679
2019.-8.103.503 €11.812.179 €19.157.053 €731
2018.54.505 €11.200.253 €10.773.721 €731
2017.34.689 €10.534.444 €9.941.882 €710
2016.18.203 €9.882.383 €9.605.310 €711
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

DA

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE