Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Ivan IvanovićIzvršni direktor1.947 €Dostupan
Mladen KaradžićPredsjednik Odbora direktora385 €Dostupan
Vasilije SavovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Maja JokanovićČlanica Odbora direktora308 €Dostupan
Savo MartinovićČlan Odbora direktora?/
Nataša BatrićevićČlanica Odbora direktora308 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Institut za crnu metalurgiju” Nikšić nastalo je transformacijom i podjelom imovine društvenog preduzeća Željezara Nikšić 30.09.1992. godine. Društvo je naučno-istraživačka ustanova, koja se bavi istraživačko-razvojnim poslovima u oblasti tehničko tehnoloških nauka, laboratorijsko-terenskim ispitivanjima i sveobuhvatnom karakterizacijom metalnih i nemetalnih materijala, procesne opreme i komercijalne proizvodnje čeličnih odlivaka, odlivaka od sivog liva, čeličnih proizvoda, polufabrikata čelika i obojenih metala i njihovih legura. Vlasničku strukturu Društva čine Država Crna Gora sa 19,11% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 19,03%, ZZZ CG sa 6,34%, Fond za obeštećenje 5,30% i Vlada Crne Gore sa 1,31%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.96.903 €1.439.642 €1.350.701 €58
2022.-74.715 €1.249.031 €1.306.059 €63
2021.-379.567 €1.103.046 €1.481.511 €69
2020.-375.094 €1.206.673 €1.561.035 €68
2019.-112.690 €1.512.357 €1.632.903 €68
2018.-224.816 €1.299.777 €1.501.993 €57
2017.-422.437 €1.322.362 €1.663.948 €57
2016.-188.579 €1.418.233 €1.593.648 €59
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Sindikalnoj organizaciji Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić200 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Tatjana Tadić200 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi i donatora organa Crne Gore300 €Pomoć
Krsto Bijelović220 €Pomoć
Zoran Tadić220 €Pomoć
Udruženje penzionera Mjesna organizacija Humci200 €Pomoć
Zoran Tadić200 €Pomoć
Biciklističku klub "Perun"100 €Sponzorstvo
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Željezare Nikšić100 €Pomoć
Vešović Milijana100 €Pomoć
MZ "Bistrica" Nikšić50 €Donacija
Maksim Vujačić30 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Maksim Vujačić250 €Sponzorstvo
Popović Slobodan200 €Pomoć
Navijačka grupa "Vojvode" Nikšić200 €Sponzorstvo
Rade Petrović200 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Plivački vaterpolo klub Nikšić300 €Sponzorstvo
Turistički klaster Montenegro180 €Sponzorstvo
Djeci preminulog zaposlenog Lacman Ratke150 €Pomoć
Djeci preminulog zaposlenog Džoganović Zorana150 €Pomoć
Rosa Knežević150 €Pomoć
JU OŠ Ratko Žarić Nikšić150 €Sponzorstvo
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Željezara Nikšić100 €Pomoć
Zoran Ivanišević100 €Pomoć
SRD Montenegro tim Nikšić100 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Budimir Mijušković200 €Pomoć
Djeci preminulog zaposlenog Lacman Ratke150 €Pomoć
Djeci preminulog zaposlenog Džoganović Zorana150 €Pomoć
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Željezara Nikšić100 €Pomoć
KUD Župa Nikšić100 €Sponzorstvo