Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Nikola TripkovićIzvršni direktor?Dostupan
Predrag DrecunPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Mirjana ČizmovićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Vladimir VujovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Nina VujoševićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Valentina BjeletićČlanica Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Investiciono-razvojni fond Crne Gore” Podgorica osnovan je usvajanjem Zakona o Investiciono-razvojnom fondu 31.12.2009. godine, u cilju podsticanja i ubrazanja privrednog razvoja Crne Gore, i to: okončanjem procesa privatizacije prodajom kapitala stečenog u procesu svojinske transformacije, podrška mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicama, podrškom infrastrukturnim projektima, projektima vodosnabdijevanja, tretmana otpadnih voda i zaštite životne sredine, kao i finansiranjem projekata od lokalnog, regionalnog i državnog značaja. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.9.000.326 €13.321.822 €273.691 €91
2022.4.655.645 €13.019.811 €8.466.388 €92
2021.10.440.681 €13.504.476 €8.570.198 €89
2020.-19.098.395 €12.352.848 €20.374.316 €82
2019.1.773.196 €9.550.851 €3.269.465 €76
2018.710.296 €7.786.648 €2.804.034 €73
2017.1.120.186 €6.220.624 €2.705.113 €64
2016.-283.981 €5.907.329 €2.497.261 €61
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
MIKA Proart doo5000 €Podrška
Crveni krst Crne Gore5000 €Pomoć
BI Communication doo Podgorica4000 €Podrška
Turistički centar Durmitor doo Žabljak4000 €Podrška
OŠ "Milorad Musa Burzan"3997 €Donacija
Podgorički Salon Vina3000 €Podrška
Izdavačko preduzeće Nova knjiga3000 €Podrška
NVU Kutak iz Podgorice3000 €Pomoć
BI Communication doo Podgorica3000 €Donacija
Stefan Pavićević2600 €Pomoć
Fondacija Petrović Njegoš2000 €Pomoć
Karate klub "Podgorica"2000 €Sponzorstvo
Sanja Mihailović2000 €Pomoć
Karate klub "Budućnost"2000 €Sponzorstvo
Milena Alković2000 €Pomoć
BMH Agency doo Podgorica1500 €Podrška
Irena Radović1200 €Pomoć
Savez za sportski ribolov na moru1000 €Podrška
Unija mladih preduzetnika Crne Gore1000 €Podrška
JU OŠ "Vladika Danilo"1000 €Donacija
OŠ "Vuk Karadžić"1000 €Donacija
Marjana Raičković1000 €Pomoć
Valentina Ćetković1000 €Pomoć
Ranka Gačić1000 €Pomoć
Aleksandra Vukčević1000 €Pomoć
NVU "Žene Bara"1000 €Pomoć
Izdavačko društvo Nova pobjeda600 €Podrška
NVO Kuća životinja iz Spuža600 €Podrška
Ženski Fudbalski klub "Breznica"600 €Podrška
NU Društvo dr Martin Schneider - Jacoby550 €Podrška
JU Osnovna škola "Dušan Đukanović"500 €Pomoć
Hana Velimirović500 €Pomoć
Karate klub "Podgorica"500 €Pomoć
KUD "Aluminijum"500 €Pomoć
Nađa Lalović500 €Pomoć
SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić500 €Pomoć
Andreja Lučić500 €Pomoć
Ivana Laković500 €Pomoć
Unireks Grup Podgorica500 €Podrška
Filološki fakultet500 €Podrška
NU Udruženje Roditelji500 €Podrška
Padel klub "Padel Montenegro"500 €Podrška
Mladen i Nataša Popović500 €Pomoć
Istorijski Institut Univerziteta Crne Gore500 €Podrška
NVO Bioinformatika iz Herceg Novog500 €Podrška
Ženski Fudbalski klub "Breznica"500 €Pomoć
NVO Dječiji edukativni centar Pčelica500 €Podrška
SUBNOR Crne Gore500 €Pomoć
Valentina Radulović Šćepanović500 €Pomoć
Džudo klub "Milenijum Podgorica"500 €Pomoć
Prelević Ivan500 €Podrška
Anja Kačalović500 €Pomoć
Dragana Lučić500 €Pomoć
Igor Radulović500 €Pomoć
JU Centar za stručno obrazovanje Podgorica500 €Pomoć
Goran Šćekić500 €Pomoć
Amela Belica400 €Pomoć
Zoran Labudović400 €Pomoć
Dragan Klisić400 €Pomoć
Dragica Albijanić400 €Pomoć
Bogdan Popović400 €Pomoć
NVO "Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore"400 €Pomoć
Zoran Milović400 €Pomoć
NVO "Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju - Ulcinj"400 €Pomoć
Dragan Mugoša300 €Pomoć
Bojana Ademović300 €Pomoć
Sanja Popović300 €Pomoć
Ognjen Bjelajac300 €Pomoć
Ivana Đukić300 €Pomoć
NVO Međunarodni festival klapa Perast300 €Podrška
Snežana Babić300 €Pomoć
Simona Čogurić300 €Pomoć
Rajko Lekić300 €Pomoć
Iva Durković300 €Pomoć
Ana Perunović Ražnatović i Aleksandra Lazović300 €Podrška
Poljoprivredni klaster Crne Gore300 €Podrška
Boris Vojvodić300 €Pomoć
Društvo dobrovoljnih davalaca krvi300 €Podrška
NVO "Nova šansa u Novom"300 €Podrška
Boris Vojvodić300 €Pomoć
Dragiša L. Jovović300 €Pomoć
Nada Rašović300 €Pomoć
NVO "Maslinijada - Stari Bar"300 €Pomoć
NVO "Trag u pjesku - Podgorica"300 €Pomoć
NVO "Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju - Podgorica"300 €Pomoć
AKUD "Mirko Srzentić"300 €Donacija
Snežana Nešković300 €Pomoć
Studentska organizacija EESTEC LC Podgorica300 €Podrška
NVO Bisera Podgorica300 €Pomoć
Dejan Dobraković300 €Pomoć
Fudbalski klub Stari Aerodrom300 €Pomoć
Slobodan Čurović300 €Pomoć
Kaća Žarić300 €Pomoć
Aleksandra Čurović300 €Pomoć
Đorđe Vranić250 €Pomoć
Nada Rašović250 €Pomoć
Odred izviđača "Stara Varoš"250 €Pomoć
Vučković Đorđe250 €Pomoć
Vasilije Simonović200 €Pomoć
KUD "Mladost"200 €Pomoć
Slobodan Vlahović200 €Pomoć
Zdravko Radulović200 €Pomoć
Majda Mučić200 €Pomoć
Vladimir Vojinović200 €Pomoć
Podgorički Salon Vina194 €Podrška
Prvi Podgorički salon vina140 €Podrška
Zorica Šaranović100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Sigurna ženska kuća5972 €Pomoć
TC Durmitor5009 €Pomoć
NVO Centar za omladinsku edukaciju5000 €Pomoć
Karate klub Budućnost5000 €Pomoć
Komsa Vukcevic4500 €Pomoć
Nova pobjeda doo, 19 DECEMBRA BR. 51500 €Pomoć
Jadranka Mirković- Vlahović1000 €Pomoć
Folklorna grupa CG1000 €Pomoć
NVO Udruženje roditelja djeca sa teškoćama u razvoju1000 €Pomoć
Montaste976 €Pomoć
IMPACT INVESTMENTS GROUP DOO850 €Pomoć
Društvo defektologa CG800 €Pomoć
Creative Montenegro doo750 €Pomoć
Ivanović Čedomila700 €Pomoć
Veterani 63.padobranske brigade u Crnoj Gori700 €Pomoć
Ivan Jović650 €Pomoć
DOUBLE L DOOSTUDENTSKA 37PODGO605 €Pomoć
DOUBLE L DOOSTUDENTSKA 37PODGO557 €Pomoć
Nada Bošković500 €Pomoć
Udruženje roditelji500 €Pomoć
Valentina Radulović500 €Pomoć
Milena Alković500 €Pomoć
KIK Boks Savez Crne Gore500 €Pomoć
Petar Šaban500 €Pomoć
Rukometni klub Trebjesa500 €Pomoć
Montenegro Art Production500 €Pomoć
Dejan Dobrković500 €Pomoć
Milka Šćepanović500 €Pomoć
Ivan Prelević500 €Pomoć
Bojan Nikolić500 €Pomoć
Udruženje hendikepiranih Srce500 €Pomoć
Saša Stanković500 €Pomoć
Durković Iva500 €Pomoć
SNEZANA JOKIC, 4 JULA BB,450 €Pomoć
Vuko Pejović400 €Pomoć
Humanitarno društvo slijepih i400 €Pomoć
Nadežda Popović400 €Pomoć
Nova pobjeda doo, 19 DECEMBRA BR. 5,315 €Pomoć
Anastasija Begović300 €Pomoć
Vesna Varajić300 €Pomoć
FK Breznica300 €Pomoć
EESTEC LC300 €Pomoć
Danica Janjević250 €Pomoć
Đorđe Vranić250 €Pomoć
Mijat Vojvodić250 €Pomoć
Vuleta Popović250 €Pomoć
Radoje Pešić250 €Pomoć
Humanitarno drustvo slijepih i200 €Pomoć
Veselin Golubović200 €Pomoć
NVO Kulturno obrazovni centar200 €Pomoć
Udruženje gradjana Vraneš200 €Pomoć
Zorica Đukanović200 €Pomoć
Đorđije Vučković200 €Pomoć
Nada Rašović200 €Pomoć
Milenka Marković200 €Pomoć
Goran Simović200 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Košarkaški savez Crne Gore20000 €Sponzorstvo
Ženski odbojkaški klub "Grebaje" Gusinje5000 €Sponzorstvo
Mjesna zajednica "Ibarac" Rožaje3000 €Pomoć
Fudbalski klub "Podgorica"3000 €Sponzorstvo
Fudbalski klub "Ibar" Rožaje2500 €Sponzorstvo
Fudbalski klub "Ibar" Rožaje2500 €Sponzorstvo
Crveni krst Glavnog grada2500 €Pomoć
Sportsko rekreativno društvo "Biznis"2500 €Pomoć
Centar za ekonomski prosperitet i slobodu2000 €Pomoć
Skijališta Crne Gore DOO Mojkovac2000 €Pomoć
Crveni krst Glavnog grada2000 €Pomoć
Udruženje pčelara Podgorice2000 €Pomoć
Mjesna zajednica "Ibarac" Rožaje2000 €Pomoć
Mjesna zajednica "Barutana"1860 €Pomoć
Sportsko rekreativno društvo "Biznis"1500 €Pomoć
JU Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović"1000 €Pomoć
Crkvena Opština Podgorica Crnogorska Pravoslavna Crkva1000 €Pomoć
Rukometni klub "Budućnost Podgorica"1000 €Sponzorstvo
Fudbalski klub "Nacional"1000 €Pomoć
Privredna komora Crne Gore1000 €Pomoć
Odbojkaški klub "Budućnost"1000 €Pomoć
Đoljević Đoko1000 €Pomoć
Đurović Dejan1000 €Pomoć
Đurović Milodarka1000 €Pomoć
Zečević Aleksandra1000 €Pomoć
NVU Jasenova i Ocka Gora iz Kolašina1000 €Pomoć
Ranitović Vjera1000 €Pomoć
FK Zlatna lopta Podgorica1000 €Pomoć
Tomić Milutin1000 €Pomoć
Radočić Galida1000 €Pomoć
Mjesna zajednica "Barutana"1000 €Pomoć
Malović Slađana1000 €Pomoć
Sportsko rekreativno društvo "Biznis"1000 €Pomoć
Brnović Mitar500 €Pomoć
Bakić Andrea500 €Pomoć
Miodrag Bole Bošković500 €Pomoć
Nikola Bulatović500 €Pomoć
Mićković Milka500 €Pomoć
Vukašinović Veselin500 €Pomoć
Fudbalski klub "Breznica" Pljevlja500 €Pomoć
Udruženje pčelara Podgorice500 €Pomoć
Marta Vučinić500 €Naknada
Nikola Pejović500 €Pomoć
Savez studenata Ekonomskog fakulteta500 €Pomoć
Nikola Gazivoda500 €Pomoć
Jovana Bojović500 €Pomoć
Balša Berišić500 €Pomoć
JU Osnovna škola "Savo Kažić" Barutana424 €Pomoć
Radončić Enis400 €Pomoć
Crnovršanin Fatima400 €Pomoć
Rudović Marija400 €Pomoć
Šarkić Amel400 €Pomoć
Škrijelj Amer400 €Pomoć
Teodora Šćepanović400 €Pomoć
Rajko Vukčević400 €Pomoć
Vesna Martinović400 €Pomoć
Milanka Vujisić400 €Pomoć
Zoran Labudović400 €Pomoć
Škrijelj Amela350 €Pomoć
Turistička organizacija Rožaje350 €Pomoć
Nurković Demir350 €Pomoć
Hodžić Ilhan350 €Pomoć
Mujević Alen350 €Pomoć
Ličina Safedin350 €Pomoć
Kuč Halit350 €Pomoć
Fakultet za crnogorski jezik i književnost - Cetinje300 €Pomoć
Martinović Miodrag300 €Pomoć
Julević Suad300 €Pomoć
Mitrović Igor300 €Pomoć
Dacić Hamza300 €Pomoć
Medunjanin Rafija300 €Pomoć
Grlić Naza300 €Pomoć
Petrović Nemanja300 €Pomoć
Radončić Samin300 €Pomoć
Avdić Suad300 €Pomoć
Deljanin Nufrija300 €Pomoć
Bubanja Goran300 €Pomoć
Samir Grlić300 €Pomoć
Milenko Sekulić300 €Pomoć
NVO "Fondacija za zaštitu čuna"300 €Pomoć
Vukica Drakić300 €Pomoć
Dr Rade Boričić300 €Sponzorstvo
Šćepović Vesna300 €Pomoć
Danijela Vukčević300 €Pomoć
Nikola Pejović300 €Pomoć
Kreshnik Hajdinaga300 €Pomoć
Goran Stevović300 €Pomoć
Radončić Fatma260 €Pomoć
Šaljić Asmir250 €Pomoć
Mrkulić Kemal250 €Pomoć
Ljujković Vahid250 €Pomoć
Duraković Esad250 €Pomoć
Srđan Bogićević250 €Pomoć
Feratović Ferida200 €Pomoć
Maša Jovićević200 €Pomoć
Gruda Šećo200 €Pomoć
Šabović Zineta200 €Pomoć
Milić Ivana200 €Pomoć
Zlajić Bojana200 €Pomoć
Aleksandra Gačević200 €Sponzorstvo
Sonja Jovanović200 €Pomoć
Dragan Bulatović200 €Pomoć
Lidija Raičević200 €Pomoć
Simonović Vasilije200 €Pomoć
Miroljub Đurišić200 €Pomoć
Miroljub Đurišić200 €Pomoć
Blaženka Lakić150 €Pomoć
Lakić Blaženka106 €Pomoć
Petko Rabrenović100 €Pomoć
Dragan Kruščić100 €Pomoć
Ljiljana Pančić100 €Pomoć
Zagorka Zindović100 €Pomoć
Marko Bošković100 €Pomoć
Milo Radović100 €Pomoć
Slavica Đurišić100 €Pomoć
Snežana Vujović100 €Pomoć
Đorđije Vučković100 €Pomoć
Andrijana Racković50 €Pomoć
Dragana Nedić50 €Pomoć
Knežević Vanja50 €Pomoć
Amila Šabanović50 €Pomoć