Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Boris RaonićGeneralni direktor3.966 €Dostupan
Veselin DrljevićPredsjednik Savjeta1.395 €Dostupan
Marijana Camović VeličkovićPotpredsjednica Savjeta821 €Dostupan
Predrag MarsenićČlan Savjeta821 €Dostupan
Filip LazovićČlan Savjeta821 €Dostupan
Bojan BaćaČlan Savjeta670 €Dostupan
Amina MurićČlanica Savjeta821 €Dostupan
Naod ZorićČlan Savjeta821 €Dostupan
Milica ŠpajakČlanica savjeta821 €Dostupan
Predrag MiranovićČlan Savjeta821 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

JP Radio i televizija Crne Gore - Podgorica je nacionalni medijski javni servis. Osnovna djelatnost RTCG je pružanje javnih audiovizuelnih usluga, odnosno proizvodnja radijskog, audiovizuelnog i multimedijskog sadržaja, muzička proizvodnja i dr.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.1.582.668 €21.104.677 €19.475.969 €739
2022.910.423 €20.387.708 €17.870.273 €746
2021.1.254.941 €17.932.546 €16.558.821 €735
2020.2.466.623 €17.614.167 €15.359.658 €728
2019.435.018 €16.283.616 €15.599.872 €719
2018.651.957 €13.893.434 €13.116.091 €719
2017.12.986 €12.837.744 €12.585.027 €731
2016.-1.700.876 €13.440.784 €14.720.958 €731
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

DA

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?