Market AD Podgorica

Ažurirano: 10.12.2023
Market AD Podgorica
U stečaju

02371162

Nema prateće dokumentacije.

AD “Market” Podgorica upisano je u Centralni registar privrednih subjekata 04.02.2003. godine, a osnovna djelatnost Društva je nespecijalizovana trgovina na veliko. Vlasničku strukturu Društva čine IRF CG sa 40,07% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 20,02% i ZZZ CG sa 5,89%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.