Montenegro Bonus DOO Cetinje

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Miljan IvanovićIzvršni direktor1.832 €Dostupan
Srđa SmatlikČlan Odbora direktora780 €Dostupan
Bogdan MarkovićČlan Odbora direktora803 €Dostupan
Slađana DžakovićPredsjednica Odbora direktora1.075 €Dostupan
Ivana KlikovacČlanica Odbora direktora753 €Dostupan
Dragoljub BulatovićČlan Odbora direktora735 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Montenegro Bonus” Cetinje osnovano je 03.07.2003. godine. Društvo je registrovano za proizvodnju i promet roba i usluga širokog spektra djelatnosti, a primarno se bavi prometom roba i usluga iz oblasti gasa i naftnih proizvoda. Društvo je nosilac licence za kupovinu i prodaju električne energije i državni je operator prenosnog sistema prirodnog gasa. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.197.832 €9.436.870 €9.221.252 €30
2022.-3.028.801 €10.418.752 €13.233.730 €29
2021.784.628 €12.519.459 €11.745.627 €28
2020.-430.395 €10.333.626 €8.695.409 €27
2019.341 €9.787.448 €9.768.182 €28
2018.3.480 €12.382.716 €12.762.328 €30
2017.13.278 €20.196.679 €20.027.709 €30
2016.161.664 €21.172.480 €20.831.829 €30
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/500 €Pomoć
NVO Crnogorski pršut Cetinje500 €Sponzorstvo
/300 €Donacija
Zaposlenom0 €Pomoć
Zaposlenoj0 €Pomoć
KUD "Njegoš" Cetinje0 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Klinički centar Crne Gore30024 €Poklon
Zaposlenoj3846 €Pomoć
Rotary club of Budva2000 €Pomoć
Porodici preminulog Milorada Latkovića1943 €Pomoć
Zaposlenoj1923 €Pomoć
Zaposlenoj1923 €Pomoć
Zaposlenoj1500 €Pomoć
Zaposlenoj1500 €Pomoć
Miro Pejović500 €Donacija
Inženjerska komora Crne Gore150 €Donacija
Zaposlenom0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Klinički centar Crne Gore4576 €Donacija
Zaposlenoj3846 €Pomoć
Rukometni klub Gorica1500 €Donacija
R.K. Gorica1000 €Donacija
Odbojkaškom ženskom klubu Lovćen800 €Donacija
Zaposlenom769 €Pomoć
Streljački klub Gams Cetinje500 €Donacija
Jadranka Miljanić243 €Donacija
Zaposlenom0 €Pomoć
Zaposlenoj0 €Pomoć
Zaposlenom0 €Pomoć
Pobjeda Podgorica0 €Donacija
MZ Bokovo i MZ Ceklin0 €Donacija