Montenegroturist AD Budva

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Predrag NikolićIzvršni direktor515 €/
Milena RaičkovićPredsjednica Odbora direktora?Dostupan
Slavica MaslovarČlanica Odbora direktora?Dostupan
Srđan VeljovićČlan Odbora direktora300 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Montenegroturist” Budva je društvo registrovano za obavljanje djelatnosti putničkih agencija i turoperatora. Društvo je osnovano 1968. godine, a sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka objedinjavalo je kompletnu turističku privredu Crne Gore. Tokom 1989. godine Montenegroturist je rasformiran i segmentacijom Društva nastala su preduzeća kao što su Budvanska i Ulcinjska rivijera. Trenutno, Društvo prihode ostvaruje izdavanjem poslovnih prostora u zakup, a prostorije koje izdaju koristi lokalna uprava Opštine Budva. Vlasničku strukturu Društva čine Budvanska rivijera sa 35,90% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 22,25% i ZZZ CG sa 7,41%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo vodi i višedecenijski spor oko upravne zgrade Montenegroturista sa privatizovanim društvom Montenegroekspres (društvo nastalo segmentacijom Montenegroturista), koji je prešao u vlasništvo firmi, fondova i banaka koje je kontrolisala Atlas grupa.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-896.416 €25.964 €923.853 €1
2022.-41.288 €26.861 €67.310 €1
2021.-11.537 €23.412 €50.191 €1
2020.-34.982 €24.570 €62.343 €1
2019.-419.129 €26.595 €75.221 €1
2018.-357.881 €30.923 €104.283 €3
2017.-45.397 €124.480 €183.324 €
2016.-58.967 €140.137 €210.306 €
Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE