Montepranzo - Bokaprodukt AD Tivat

Ažurirano: 10.04.2024
Montepranzo - Bokaprodukt AD Tivat

02269066

ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Sandra PožgajV.D. Izvršna direktorica?Dostupan
Dejan KandićPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Maja PešićČlanica Odbora?/
Milovan BaždarČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Montepranzo-Bokaprodukt” Tivat je Društvo koje obavlja djelatnost mješovite poljoprivredne proizvodnje, kao što su sadnja i podizanje voćnjaka, vinograda i povrtlarskih plastenika. Vlasničku strukturu Društva čine IRF CG sa 51,40% vlasničkog udjela, Fond PIO sa 17,74% i ZZZ CG sa 5,90%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo od 2005. godine akumulira gubitke po osnovu poslovnih rashoda i bez pomoći države nema dovoljno obrtnih sredstava za obnavljanje proizvodnje.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-2.089.746 €0 €2.067.655 €5
2022.-4.774.755 €0 €3.677.584 €4
2021.-425.721 €0 €409.427 €5
2020.-13.598 €1.996.501 €1.560.287 €5
2019.-103.755 €84.858 €6
2018.-100.706 €95.730 €4
2017.-120.412 €115.031 €4
2016.-869.047 €848.934 €4
Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE