Naučno-tehnološki park Crne Gore DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Valentina RadulovićIzvršna direktorica?/
Miloš DakovićČlan Odbora direktora356 €Dostupan
Sanja PekovićPotpredsjednica Odbora direktora?Dostupan
Boban MelovićPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Isidora InjacČlanica Odbora direktora?Dostupan
Nikola MićunovićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ Podgorica osnovan je Ugovorom o osnivanju NTP CG potpisanim između Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore u januaru 2019. godine. Vlada Crne Gore ima 57% vlasničkog kapitala, dok je 43% u vlasništvu Univerziteta Crne Gore. JDonošenjem Strateškog plana za uspostavljanje prvog NTP u Crnoj Gori 2012. godine, predviđeno je da se NTP koncipira kao umrežena struktura koja će imati svoje sjedište u Podgorici i najviše tri decentralizovane jedinice (impulsna centra), u Nikšiću, Baru i Pljevljima. Nakon početka rada impulsnog centra u Nikšiću, u kojem je uspostavljen DOO IPC Tehnopolis, 2016. godine, Vlada je u junu 2017. godine dala saglasnost da se centralna jedinica NTP u Podgorici uspostavi u kampusu Univerziteta Crne Gore, kroz prenamjenu postojećeg objekta UCG-a u izgradnji, koji je je bio predviđen za potrebe tri fakulteta. Nakon izgradnje objekta, predviđeno je da će on biti dom za 30 do 50 inovativnih i naprednih tehnoloških kompanija. NTP je osnovan sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija u visokotehnološkim djelatnostima, a zvanično je počeo sa radom u septembru 2019. godine.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.122.873 €402.950 €266.138 €5
2022.28.329 €151.739 €121.012 €3
2021.7.353 €110.912 €103.559 €5
2020.2.764 €86.740 €83.976 €3
2019.-12.687 €12.687 €3
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
EESTEC LC200 €Sponzorstvo
NVO Korak sa naukom100 €Sponzorstvo
Studentskoj org. BEST100 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Zoran Ilinčić200 €Donacija
OŠ "Njegoš", Spuž150 €Donacija