Održavanje željezničkih voznih sredstava AD Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Goran ĐurkovićV.D. Izvršni direktor1.386 €Dostupan
Igor RackovićČlan Odbora direktora409 €Dostupan
Predrag BurzanovićPredsjednik Odbora direktora632 €Dostupan
Bojan BabićČlan Odbora direktora?Dostupan
Tom ĐonovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Radovan MujovićČlan Odbora direktora?/

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica osnovano je 22.10.2010. godine, a nastalo je segmentacijom iz AD Željeznice Crne Gore. Država Crna Gora vlasnik je Društva sa 85,44% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 1,54% i ZZZ CG sa 0,61%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo se bavi održavanjem željezničkih voznih sredstava u putničkom i teretnom saobraćaju (putnička i teretna kola, lokomotive i ostala željeznička vozna sredstva) i ostvaruje prihod pružanjem usluga tekućeg, redovnog i vanplanskog održavanja voznih sredstava AD ŽPCG-u i AD Montecargo-u.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-908.997 €2.103.929 €2.595.206 €189
2022.-873.063 €1.773.240 €2.269.255 €185
2021.-573.718 €1.545.796 €2.126.502 €177
2020.-652.797 €1.510.749 €2.157.170 €175
2019.-686.060 €1.598.332 €2.234.988 €176
2018.-647.481 €1.560.719 €2.290.860 €175
2017.-608.502 €1.782.114 €2.186.660 €180
2016.-485.958 €1.570.142 €2.242.907 €194
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Kaluđerović Goran2000 €Pomoć
Pavićević Vladimir1000 €Pomoć
Sindikalnoj organizaciji željezničkih voznih sredstava620 €Pomoć
Pavićević Vladimir500 €Pomoć
Kaluđerović Goran300 €Pomoć
Kaluđerović Goran200 €Pomoć
Bakić Rade200 €Pomoć
Vučković Nebojša200 €Pomoć
Kaluđerović Darka200 €Pomoć
Dubljević Dragan200 €Pomoć
Novaković Milan200 €Pomoć
Mandić Senad200 €Pomoć
Nikčević Miodrag200 €Pomoć
Vučinić Veliša200 €Pomoć
Pavićević Vladimir200 €Pomoć
Bauković Nađan200 €Pomoć
Janičić Ljilja150 €Pomoć
Kovač Nataša150 €Pomoć
Vojinović Vladimir100 €Pomoć
Vuković Mileta100 €Pomoć
Vuković Miljan100 €Pomoć
Karate klub "Bratstvo"100 €Pomoć
Sindikalnoj organizaciji željezničkih voznih sredstava0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Vojinović Vladimir100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Marina Zejak200 €Pomoć
Bojana Bobičić100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Udruženju crnogoraca Srbije "Krstaš" iz Lovćenca i crnogorskom naučno-kulturnom centru200 €Pomoć
Nina Bošković200 €Pomoć