PIO DOO Ulcinj

Ažurirano: 10.04.2024
PIO DOO Ulcinj

02456010

Nema prateće dokumentacije.
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Janko DajkovićIzvršni direktor?/
Milan KojičićČlan Odbora direktora?Dostupan
Vesna Ćulafić ĐukićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Milka VranešČlanica Odbora direktora?Dostupan

DOO “PIO” Ulcinj pruža usluge odmora i oporavka pripadnicima penzionerske populacije pod povoljnijim uslovima od tržišnih. Društvo je počelo sa radom 03.03.2006. godine. U sastavu Društva posluju objekat Hotel PIO Ulcinj i Hotel Gorske oči Žabljak. Društvo je u 100% vlasništvu Fonda PIO. Upravni odbor Fonda PIO svake godine donosi odluke o novčanoj podršci poslovanju ovog preduzeća kako bi se nadomjestile razlike u tržišnoj cijeni odmora i oporavka penzionera i povlašćene cijene koju isti plaćaju.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-122.499 €1.192.175 €1.309.422 €49
2022.-171.371 €880.511 €1.051.703 €48
2021.-177.904 €670.511 €847.833 €38
2020.6.965 €619.578 €612.467 €28
2019.354 €782.894 €747.009 €29
2018.-108.585 €741.957 €857.457 €45
2017.5.888 €924.341 €916.280 €45
2016.26.528 €917.028 €885.153 €45
Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE