Plantaže 13. Jul AD Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Igor ČađenovićIzvršni direktor2.233 €Dostupan
Miloš PopovićČlan Odbora direktora471 €Dostupan
Darko RašovićČlan Odbora direktora470 €Dostupan
Marija NikčevićČlanica Odbora direktora471 €Dostupan
Snježana PavićevićČlanica Odbora direktora450 €Dostupan
Nikola PerišićČlan Odbora direktora471 €Dostupan
Boris BoričićČlan Odbora direktora474 €Dostupan
Nebojša VuksanovićPredsjednik Odbora direktora660 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “13. jul - Plantaže” Podgorica su najveći proizvođač grožđa i vina u Crnoj Gori. Vlasničku strukturu Društva čine Investiciono-razvojni fond sa 22,22% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 21,49%, ZZZ CG 8,52% i Vlada Crne Gore sa 3,66%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva je gajenje grožđa, a bavi se i proizvodnjom, preradom i prometom poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom vina i žestokih pića, proizvodnjom loznog i voćnog sadnog materijala, ugostiteljstvom i trgovinom. Za obavljanje svojih djelatnosti, Plantaže su u posjedu vinograda Ćemovsko polje, koji je jedan od najvećih u Evropi. Društvo posjeduje i dva restorana, 13. jul i Jezero, kao i više maloprodajnih objekata.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-5.926.958 €30.537.205 €34.294.986 €637
2022.-12.993.880 €22.576.537 €31.766.987 €623
2021.-20.392.402 €20.203.289 €38.659.749 €602
2020.-18.876.715 €21.984.220 €38.679.072 €614
2019.156.412 €29.563.343 €30.308.540 €631
2018.2.422.714 €30.425.543 €28.313.529 €634
2017.2.206.331 €31.072.892 €28.608.440 €665
2016.2.092.499 €30.968.588 €27.381.729 €670
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE