Radio-difuzni centar DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Saša MiličićIzvršni direktor2.323 €Dostupan
Marko MilićevićČlan Odbora direktora675 €Dostupan
Nikola LabovićČlan Odbora direktora675 €Dostupan
Jelena LazovićPredsjednica Odbora direktora2.311 €Dostupan
Božidar RadinovićČlan Odbora direktora675 €Dostupan
Nebojša BajićČlan Odbora direktora675 €Dostupan

DOO “Radio-difuzni centar” osnovano je 2005. godine kada je izvršena segmentacija JP PTT Crne Gore, a 2009. godine transformisalo se u društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo obavlja djelatnost pružanja usluga na području radio-komunikacija i telekomunikacija, prenosa i emitovanja radijskih i televizijskih programa, prenosa slike, zvuka i podataka, kolokacije i druge savremene multimedijske usluge. Takođe, vrši iznajmljivanje lokacija, servisne usluge i sve potrebne konsultacije za izradu projekata i održavanja tehničkih uređaja i opreme, kako javnom servisu (RTCG), tako i svim ostalim komercijalnim televizijama i radio stanicama. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.125.359 €5.908.051 €5.675.377 €105
2022.-169.560 €5.251.765 €5.377.090 €102
2021.-3.086.188 €5.421.113 €8.849.197 €105
2020.21.085 €5.569.385 €5.524.055 €107
2019.50.312 €5.453.576 €5.461.923 €108
2018.141.812 €5.510.556 €5.441.182 €109
2017.207.101 €4.675.456 €4.748.225 €111
2016.59.230 €4.294.813 €4.083.374 €108
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Sindikalna organizacija radnika RDC2500 €Pomoć
Sindikalna organizacija radnika RDC2000 €Pomoć
Košarkaški klub "Veterani-Nikšić"500 €Donacija
JU "Nikšićko pozorište"500 €Donacija
Opština Andrijevica500 €Donacija
JU "Zahumlje"500 €Donacija
Elvedin Zaganjor500 €Pomoć
Žana Mihaljević500 €Pomoć
Bokserski klub "Nikšić"450 €Donacija
Rukometni klub "Berane 1949"400 €Donacija
Košarkaški klub "Veterani-Nikšić"400 €Donacija
Atletski klub Nikšić400 €Donacija
JU "Zahumlje"400 €Donacija
Fondacija Bratstvo Kadić Danilovgrad300 €Donacija
Parohija Banjsko-Rudinska300 €Donacija
JU Muzička škola "Dara Čokorilo"250 €Donacija
Ferijalni savez Crne Gore200 €Donacija
Jelica i Slavko Đurić200 €Pomoć
Planinarski klub "Montenegro tim" Nikšić200 €Donacija
Crkveni odbor Župe Nikšićke200 €Donacija
NVO Umjetničko udruženje "Scena"200 €Donacija
Milorad Milović200 €Pomoć
Goran Perović Cuca200 €Donacija
Fondacija "Slovensko bratstvo"200 €Donacija
Fondacija Bratstvo Kadić Danilovgrad200 €Donacija
Fondacija Humanošću do srca200 €Donacija
NVO Kaljari - Nikšić200 €Donacija
Zaposleni u RDC200 €Pomoć
Zaposleni u RDC200 €Pomoć
Dječije pozorište "Stanković" - Nikšić150 €Donacija
Goran Pajović Cuca100 €Donacija
NVU "Kosovski božuri od Nikšića grada"100 €Donacija
Zaposleni u RDC0 €Pomoć
Zaposleni u RDC0 €Pomoć
Zaposleni u RDC0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
JU Nikšićko pozorište1000 €Pomoć
Vaterpolo i plivački savez CG1000 €Pomoć
KK Veterani Nk500 €Pomoć
NVO Revs500 €Pomoć
Aleksandra Krivokapić400 €Pomoć
KK Olymp Nk400 €Pomoć
Petrit Mollabeqiri400 €Pomoć
Zahumlje400 €Pomoć
Atletski klub Nikšić300 €Pomoć
Milena Ajković300 €Pomoć
Miloš Đukić300 €Pomoć
Skijaški klub osoba sa invaliditetom250 €Pomoć
Ana Vukčević200 €Pomoć
Centar za kulturu200 €Pomoć
Jovan Vučković200 €Pomoć
Žarko Leković200 €Pomoć
Miloš Džiknić200 €Pomoć
Ivana Mitrović200 €Pomoć
Goran Pejović150 €Pomoć
Miraš Kadić150 €Pomoć
NVO DEC Pčelica100 €Pomoć
NVO Izvor života100 €Pomoć
RTCG50 €Pomoć
Agencija za elektronske medije50 €Pomoć
Agencija za elektronske telekomunikacije i poštansku djelatnost50 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/11000 €Donacija
/1300 €Pomoć
/800 €Pomoć
/500 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/8674 €Sponzorstvo
Zdravstvu5819 €Donacija
Fizičkim licima (12 lica)3200 €Pomoć
/2700 €Pomoć
NVO organizacijama2380 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Fizičkim licima (21 lice)7300 €Pomoć
NVO organizacijama6300 €Pomoć
/5400 €Sponzorstvo
Zdravstvu800 €Donacija
/400 €Pomoć