Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Veselin MijajlovićIzvršni direktor2.051 €Dostupan
Tijana StankovićČlanica Odbora direktora?/
Valentina Radulović ŠćepanovićPredsjednica Odbora direktora?Dostupan
Vladan RadonjićČlan Odbora direktora?/
Dragan NovoselČlan Odbora direktora?Dostupan
Nataša PešićČlanica Odbora direktora?/

DOO “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” Herceg Novi je društvo koje se brine za bezbjednost na moru i unutrašnjim vodama, zaštitu podvodnih dobara i spasavanja života i materijalnih dobara na vodama. Društvo je osnovano 2002. godine kao javna ustanova, a februara 2015. godine prestrukturirano je u društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-6.920 €466.277 €459.985 €14
2022.26.627 €496.438 €456.455 €15
2021.-11.365 €522.937 €525.516 €13
2020.3.273 €504.887 €491.653 €13
2019.31.276 €456.814 €431.539 €13
2018.-150.362 €379.923 €539.147 €14
2017.370.767 €1.422.290 €1.234.498 €14
2016.165.264 €959.612 €794.509 €15
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DJELIMIČNO

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Vladimir Roganović900 €Pomoć
Milan Radović900 €Pomoć
Plivački vaterpolo klub "Jadran"400 €Sponzorstvo
Miraš Martinović200 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Vesna Simić500 €Pomoć
Plivački vaterpolo klub Mladost300 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Dragan Kovačević1200 €Pomoć
Velibor Čović300 €Sponzorstvo
Plivački vaterpolo klub Bijela300 €Sponzorstvo
Radivoje Vuković200 €Sponzorstvo