Skijališta Crne Gore DOO Mojkovac

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Đuro MiloševićIzvršni direktor1.913 €Dostupan
Milena VlahovićPredsjednica Odbora direktora630 €Dostupan
Ivan RadevićČlan Odbora direktora441 €Dostupan
Anja VukićevićČlanica Odbora direktora441 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Skijališta Crne Gore” Mojkovac osnovano je 02.11.2017. godine za upravljanje skijalištima Kolašin 1600, Cmiljača, Žarski, Torine, Jelovica, planinski centar Komovi i Eco adventure park Komovi. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore. Društvo je formirano je za pokretanje i upravljanje lokalitetima na kojima su uložena značajna sredstva u infrastrukturne objekte (puteve, trafostanice, žičare i skijaške terene), kao i za ostvarivanje nadzora nad implementacijom planiranih investicionih aktivnosti na prostoru sjevera Crne Gore (Bjelasica, Komovi, Durmitor i Hajla).


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.199.767 €2.092.953 €1.884.028 €92
2022.-209.640 €1.569.902 €1.779.551 €88
2021.-15.797 €1.370.121 €1.385.861 €51
2020.279.686 €1.425.498 €1.126.984 €30
2019.-112.039 €911.887 €1.023.818 €14
2018.-46.808 €66.176 €113.467 €1
2017.686 €0
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Udruženje likovnih umjetnika Kolašin1835 €Saradnja
ZU Dom zdravlja Kolašin1425 €Sponzorstvo
Medijska kuća TV Vijesti - Dnevnica1000 €Sponzorstvo
NVO "Novi početak - New Beginning"1000 €Sponzorstvo
ZU Dom zdravlja Kolašin750 €Pomoć
F.K. "Gorštak"504 €Sponzorstvo
Organizacioni odbor Novogodišnjeg turnira - Opština Mojkovac500 €Sponzorstvo
F.K. "Zabjelo"500 €Sponzorstvo
Željko Turčinović400 €Pomoć
Kostadin Nino Grandić400 €Pomoć
Željko Pejović300 €Sponzorstvo
Futsal klub "Gorštak"300 €Sponzorstvo
Bratstvo Pravoslavne omladine "Sveti Dimitrije"300 €Sponzorstvo
Pravoslavna crkva opština Ulcinj300 €Sponzorstvo
Dražen Baković300 €Sponzorstvo
KUD "Jovan Vladimir" Bar300 €Sponzorstvo
Kaća Žarić producentkinja250 €Sponzorstvo
F.K. "Cetinje"250 €Sponzorstvo
Fudbalski klub "Gorštak"200 €Sponzorstvo
NVO "Sinjavinski maraton"200 €Sponzorstvo
Ski reprezentacija CG200 €Sponzorstvo
Ljubica Vlahović200 €Sponzorstvo
Goran Bulatović200 €Sponzorstvo
Sportsko ribolovni klub "Plašnica"200 €Sponzorstvo
Karate klub "Gorštak"190 €Sponzorstvo
Tijana Šćepanović150 €Pomoć
Futsal klub "Gorštak"120 €Sponzorstvo
Kolašin futsal day50 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
ZU Dom zdravlja Kolašin1250 €Sponzorstvo
ZU Dom zdravlja Kolašin1250 €Sponzorstvo
Jadranka Mirković Vlahović500 €Pomoć
Jadranka Mirković Vlahović500 €Pomoć
NVO Novi početak400 €Sponzorstvo
NVO "Novi početak"400 €Sponzorstvo
Emisija Dnevnica363 €Sponzorstvo
Balkan dance tour 2021300 €Sponzorstvo
Jelena Perak300 €Pomoć
FK Zlatna lopta300 €Sponzorstvo
Jelena Perak300 €Pomoć
FK "Zlatna lopta"300 €Sponzorstvo
Balkan Dance Tour 2021300 €Sponzorstvo
Fabrika ideja multimedija300 €Sponzorstvo
Vesko Radović250 €Pomoć
FK Dinamo250 €Sponzorstvo
Radović Vesko250 €Pomoć
FK "Dinamo" Podgorica250 €Sponzorstvo
OŠ Vojin Čepić200 €Pomoć
Dragan Vujović200 €Sponzorstvo
Uprava policije - OB Kolašin200 €Sponzorstvo
OŠ "Vojin Čepić"200 €Pomoć
Dragutin Vujović200 €Sponzorstvo
Uprava policije - OB Kolašin200 €Sponzorstvo
Ekipi Skijališta CG120 €Pomoć
Futsal klub "Gorštak"120 €Kotizacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
"Wild Beauty Art"2000 €Sponzorstvo
NVO "Fešta" Podgorica500 €Sponzorstvo
Milutin Tomić500 €Pomoć
FK "Dinamo" Podgorica350 €Sponzorstvo
Džudo klub "Miloš Stanković"300 €Sponzorstvo
Đukanović Maša200 €Sponzorstvo
Adžić Igor200 €Pomoć
Igor Adžić200 €Pomoć