Sportski centar "Ada" DOO Pljevlja

Ažurirano: 10.04.2024
Sportski centar

02423090

Nema prateće dokumentacije.
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Nikola VukićevićV.D. Izvršni direktor861 €Dostupan
Milinko JelovacPredsjednik Odbora direktora350 €Dostupan
Milomir DrobnjakČlan Odbora direktora600 €Dostupan
Vladan AničićČlan Odbora direktora300 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Sportski centar „Ada“ DOO Pljevlja osnovano je 2. februara 2004. godine. Društvo je u većinskom vlasništvu države, a vlasničku strukturu čine Ministarstvo finansija sa vlasničkim udjelom od 57,88% i Uprava javnih radova sa 25,96%. Društvo obavlja djelatnost sportskih objekata, koja obuhvata rad otvorenih ili zatvorenih objekata i organizaciju sportskih priredbi na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalne sportiste i amatere.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-96.363 €117.448 €213.811 €10
2022.-104.470 €97.322 €201.792 €10
2021.-145.692 €108.040 €253.732 €10
2020.-137.416 €82.967 €219.605 €10
2019.-60.867 €124.217 €236.704 €9
2018.-107.836 €131.047 €238.761 €9
2017.-113.373 €109.580 €222.051 €9
2016.-108.017 €130.045 €234.144 €9
Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE