Sveti Stefan hoteli AD Budva

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Nikola PlamenacIzvršni direktor1.773 €Dostupan
Milica KažanegraPredsjednica Odbora direktora1.792 €Dostupan
Jelena BrkovićČlanica Odbora direktora?/
Vladimir SekulićČlan Odbora direktora?Dostupan
Miomir VulićČlan Odbora direktora500 €Dostupan
Zdravko VukovićČlan Odbora direktora500 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Sveti Stefan hoteli” Budva osnovano je 26.06.2019. godine, a počelo je sa radom 05.08.2019. godine. Društvo je nastalo segmentacijom iz HG Budvanska rivijera. Imovinu društva čine hoteli Sveti Stefan i Miločer sa pripadajućim zemljištem, koji su dati u dugogodišnji zakup Adriatic properties-u. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore sa 41,63% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 12,82% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.838.567 €1.364.390 €445.727 €5
2022.364.656 €1.285.517 €863.851 €4
2021.457.797 €980.373 €477.120 €4
2020.507.062 €979.780 €422.569 €3
2019.279.899 €339.950 €62.236 €2
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
MZ Sv. Stefan20000 €Pomoć
JU Dom zdravlja Budva2000 €Pomoć
SUBNOR Bd1050 €Pomoć
Dušan Medin500 €Sponzorstvo
Ivan Delić300 €Pomoć
Marijani Eraković200 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore50000 €Donacija
Opštinska organizacija Crvenog krsta Budva300 €Sponzorstvo
Tijana Nikaljević300 €Pomoć
Ljiljana Maslak200 €Pomoć
Dušan Stević200 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/50000 €Donacija