ToMontenegro DOO Podgorica

Ažurirano: 23.07.2023
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Mark AnžurIzvršni direktor5.500 €Dostupan
Pavle LjesarPredsjednik Odbora direktora0 €Dostupan
Orhan HodžićČlan Odbora direktora0 €Dostupan
Suad ĐelovićČlan Odbora direktora0 €Dostupan
Danilo MarkovićČlan Odbora direktora0 €Dostupan
Mersad MujevićČlan Odbora direktora0 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “ToMontenegro” je nova avio kompanija čiji je osnivač Vlada Crne Gore sa 100% vlasničkog udjela. Društvo je osnovano 14.01.2021. godine Odlukom Vlade Crne Gore, a počelo je sa radom 08.02.2021. godine. Osnovni kapital Društva iznosi 30 miliona eura (od čega je do sada uplaćeno 20). Članovi Odbora direktora odrekli su se nadoknada za svoj rad za prvih šest mjeseci funkcionisanja kompanije.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2022.-2.459.592 €42.906.088 €45.169.885 €123
2021.-4.957.718 €9.176.449 €14.137.511 €82
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DJELIMIČNO

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Radulović Marko900 €Pomoć
Stojanović Petar900 €Pomoć
Radulović Marko500 €Pomoć
"Zelenilo" Podgorica500 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Miloš Bošković1217 €Pomoć