Univerzitetski sportsko-kulturni centar DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Miloš PavićevićIzvršni direktor650 €Dostupan

Univerzitetski sportsko-kulturni centar DOO Podgorica osnovan je 4. decembra 2015. godine od strane Unverziteta Crne Gore, uz saglasnost Vlade. Društvo obavlja djelatnost sportskih objekata i pruža usluge za organizaciju sportskih, kulturno-umjetničkih i zabavnih manifestacija.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.651 €169.871 €169.156 €10
2022.16.441 €161.094 €144.653 €10
2021.-2.596 €124.255 €126.851 €10
2020.-10.764 €120.054 €130.818 €8
2019.-10.390 €123.163 €133.553 €10
2018.2.456 €119.385 €116.686 €10
2017.26.709 €125.591 €96.241 €10
2016.7.193 €65.426 €57.522 €7
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

DA

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE