Vodacom DOO Tivat

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Dragan RoganovićIzvršni direktor1.899 €Dostupan
Bojana KalezićPredsjednica Odbora direktora300 €Dostupan
Boško FranovićČlan Odbora direktora200 €Dostupan
Zvonko ArsićČlan Odbora direktora200 €Dostupan
Radmila RaonićČlanica Odbora direktora200 €Dostupan
Ivan StanišićČlan Odbora direktora200 €Dostupan
Gent DolakuČlan Odbora direktora200 €Dostupan
Bojana BoljevićČlanica Odbora direktora?/

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Vodacom” Tivat je zajedničko uslužno i koordinaciono društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje. Osnovano je 2005. godine u cilju unapređenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture na crnogorskom primorju. Vodacom su osnovale Vlada Crne Gore i opštine Bar, Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi kao agenciju za implementaciju projekta “Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju”. Opština Ulcinj se priključila Vodacomu 2012. godine. Kapital Društva podijeljen je na sedam jednakih djelova i svaki član Društva ima udio od 14,29% od ukupnog kapitala. Tokom realizacije projekata, Vodacom je spona koja sarađuje i koordinira između Vlade, ministarstava, opština, vodovodnih preduzeća, konsultanata, projektanata, izvođača, donatora i kreditora.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.10.784 €479.436 €376.623 €12
2022.7.060 €449.272 €369.860 €14
2021.-27.386 €539.158 €426.201 €16
2020.5.622 €555.242 €413.835 €16
2019.-11.151 €490.113 €445.253 €15
2018.-35.932 €460.832 €443.218 €15
2017.90.509 €511.596 €414.138 €15
2016.22.065 €515.184 €491.389 €16
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Udruženje za unaprijeđenje vodosnabdjevanja400 €Podrška
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Udruženje za unaprijeđenje vodosnabdjevanja200 €Pomoć
Donatorsko veče100 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Udruženje za unaprijeđenje vodosnabdjevanja400 €Podrška
Košarkaški klub Magic200 €Pomoć
Marina Odale Jovanović100 €Pomoć
Humanitarni novogodišnji bazar100 €Pomoć