Zaštita prostora Crne Gore DOO Danilovgrad

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Slađan RaičkovićIzvršni direktor1.813 €Dostupan
Zoran JovanovićČlan Odbora direktora394 €Dostupan
Aleksandar KovačevićPredsjednik Odbora direktora788 €Dostupan

DOO “Zaštita prostora Crne Gore” Danilovgrad osnovano je 28.05.2020. godine, a počelo je sa radom 05.08.2020. godine. Društvo je osnovano za sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja o rušenju i vraćanju u prvobitno strane zemljišta i objekata i vrši poslove za potrebe urbanističko-građevinske inspekcije. Osim toga, Društvo može da vrši i poslove zaštite prostora, posebno u slučajevima elementarnih nepogoda, vanrednih situacija u smislu pojave klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona i u slučaju pojave zemljotresa. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.22.181 €650.900 €613.078 €23
2022.11.185 €553.394 €522.559 €22
2021.72.973 €465.597 €381.437 €17
2020.-486 €106.906 €106.906 €10
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
DOO "Zaštita prostora Crne Gore"290 €Donacija
Goran Miladinović0 €Pomoć