Zeta Energy DOO Danilovgrad

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Dragan VlahovićIzvršni direktor?/
Predrag KrivokapićČlan Odbora direktora?/
Inge ForsethČlan Odbora direktora?/
Tore Johan FlamPredsjednik Odbora direktora?/
Enes ZajmovićČlan Odbora direktora?/
Simo BarovićČlan Odbora direktora?/

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Zeta energy” Danilovgrad je društvo za modernizaciju i razvoj malih i srednjih elektrana, koje je počelo sa radom 25.06.2010. godine. Društvo obavlja djelatnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Imovinu Društva čine male hidroelektrane “Glava Zete”, čija rekonstrukcija je u toku, i “Slap Zete”, čija rekonstrukcija je završena u aprilu 2020. godine. Elektroprivreda Crne Gore posjeduje 51% vlasničkog udjela, dok je ostatak u vlasništvu privatne firme NTE Montenegro AS.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.914.632 €2.514.877 €1.260.084 €16
2022.938.833 €2.146.895 €1.054.732 €18
2021.-395.166 €536.686 €872.706 €18
2020.-599.425 €192.769 €745.663 €20
2019.-883.472 €5.306 €686.833 €20
2018.-379.744 €544.759 €848.089 €21
2017.286.600 €557.660 €892.347 €25
2016.106.500 €745.318 €900.574 €27
Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
JU "Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom"1500 €Donacija
NVU "Rastimo zajedno", Danilovgrad1000 €Donacija
OŠ "Milosav Koljenšić"500 €Donacija
OŠ "Luka Simonović"300 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
OŠ "Vuko Jovović"1000 €Donacija
JU Centar za kulturu i sport Mihailo Lalić, Andrijevica150 €Sponzorstvo